บริษัท เอ.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

จำหน่าย และ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร , MATV ,ระบบ NET WORK ,ระบบสุขาภิบาล ,ระบบปรับอากาศ ,งานท่อ ,ระบบอัคคีภัย ,ระบบป้องกันฟ้าผ่า ,ระบบป้องกันกระแสกระชาก
บริการ,ซ่อมบำรุง, และ โอเวอร์ฮอลล์ : ระบบไฟฟ้าแรงสูง ,หม้อแปลงไฟฟ้า ,โหลดเบรกเกอร์สวิทซ์เกียร์ ,ริงเมนท์ ยูนิต ( SF6 ) ,ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ,อุปกรณ์ทดสอบแรงดัน 75 KV

ผลงาน

STRUCTURE BUILDING ,HOTEL ,HOUSE

งานโครงสร้างอาคาร ,โรงแรม ,บ้านพักอาศัย

RENOVATION

งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

SANITARY ,AIR SYSTEM CONDITIONING

ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศ

ELECTRICALSYSTEM

ระบบไฟฟ้า

FIRE PROTECTION

ระบบอัคคีภัย

PIPING WORK

งานท่อ

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  • เบอร์โทร : 076-521504, 521604
  • โทรสาร : 076-521521, 521604 ต่อ 20
  • อีเมล : info@acengineering.co.th